Home Poništenje natječaja 22. 12. 2014.

Poništenje natječaja 22. 12. 2014.

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA


objavljenog u Narodnim novinama br. 140 od 28. studenoga 2014., Slobodnoj Dalmaciji dana

28. studenoga 2014, web stranici Fakulteta dana 24. studenoga 2014. te na službenom

internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora dana 11. prosinca

2014. god. pod točkom 4., za izbor jednoga suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto

poslijedoktorand, za znanstveno područje prirodnih znanosti, na određeno vrijeme, za rad na

projektu HRZZ-a, „Multi scale description of meso-scale domain formation and destruction“.